Presadzovanie dobrých správ o dianí v Iraku

1. Zhrnutie: Tím v krajine a ja sme pomocou snáh po území Slovenska zistili, že ľudia nedostávajú dostatok faktických informácií o pozitívnych výsledkoch koaličnej snahy v Iraku. Názor slovenských redakcií zatiaľ zostáva prevažne na našej strane. Na druhej strane, verejný názor, ktorý podporuje stiahnutie slovenských jednotiek z Iraku, spôsobuje, že politickí lídri sa začínajú domáhať diskusie na túto tému. Veľa z tohto tlaku je spôsobené tým, že správy z médií obsahujú prevažne informácie o bojoch a stratách a nie o pokroku dosiahnutom v prestavbe Iraku a jeho príprave na demokratickú samosprávu. Preto verejný dojem je, že jednotky sú v Iraku, aby bojovali vo vojne a nie aby stabilizovali krajinu a pripravili krajinu na demokratickú vládu. Nedávne diskusie pri okrúhlom stole pre stredo-európskych novinárov s ministrom Powellom a ministrom Rumsfeldom boli nesmierne úspešné, čo sa týka získania článkov na titulných stranách, ale počet takýchto príležitostí je obmedzený. Hľadáme nové cesty, ako zasiahnuť širšie publikum v rámci limitovaných zdrojov nášho zastúpenia. Koniec zhrnutia.

2. Členovia tímu v krajine a ja veríme že existujú dodatočné nástroje, ktoré by ministerstvo mohlo poskytnúť a ktoré by boli nápomocné nám a podobným misiám v strednej Európe aj inde:

A) Viac všeobecných článkov, pod ktoré by sa mohol Veľvyslanec podpísať.

Medzi ľuďmi z prostredia biznisu verejného názoru panuje zhoda, že články podpísané Veľvyslancom USA budú čítané s vyššou pravdepodobnosťou ako články vyššie postaveného amerického predstaviteľa bez lokálnych väzieb.

Nemáme zamestnancov ani prostriedky na písanie článkov od piky a zdá sa neefektívne aby si každá diplomatická misia písala vlastné. Veľmi dobre by sme ale využili všeobecné články, ktoré by vysvetľovali koaličnú misiu (v Iraku) a vyzdvihovali by niektoré “dobré správy”, ktoré nedostávajú priestor v dennom pokrytí spravodajstvom.

B) Oficiálni hovorcovia: Zišli by sa nám oficiálni hovorcovia ambasády, ktorí sú zasvetení do faktov diania v Iraku a dokážu vyvrátiť dezinformácie a nesprávne dojmy. Potrebujeme hovorcu, ktorý dokáže poskytnúť živé príklady a ktorý by bol dobrým hosťom v televíznych talkshow, dobrým predmetom rozhovorov pre tlač a dobrým rečníkom na verejných fórach. Zopár dobre vybraných hovorcov cestujúcich po rôznych diplomatických zastúpeniach by mohlo výrazne pomôcť.

Aj keď by bolo možné zabezpečiť ľudí cez ambasádny hovorcovský program, tento program sa spolieha na ľudí, ktorý hovoria za seba a nie ako oficiálni vládni hovorcovia. Máme obmedzené zdroje na financovanie hovorcov (naše FY-04 zdroje sú už vyčerpané) a v tomto prípade by hovorcovia boli lepšie využitý cestovaním do viacerých krajín.

C) Digitálne video konferencie sú zväčša hnané dopytom, ale bolo by užitočné skúsiť prístup ponuky. Napríklad niekto s presvedčivým príbehom o vzmáhajúcom sa sektore nemocníc v Iraku by mohol byť ponúknutý ako hosť video konferencie.

3. Tešíme sa na spoluprácu s ministerstvom na riešení tejto otázky verejných informácií.

THAYER

NNNN

 

Aj tento text môžete čítať vďaka odvahe Bradley Manninga, ktorý tieto depeše odovzdal Julianovi Assangeovi z Wikileaks. Viac info tu. Manning je za to, že povedal pravdu o zločinoch, korupcii, pokrytectve a porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou už tri roky vo väzení. Stále čaká na súd, hrozí mu doživotie. Podpíšte petíciu za jeho prepustenie: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=701222