Červená čiara rozšírenia NATO pre Rusko

1. februára 2008, 14:25 (piatok)

https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html#efmBTnBfi

Utajenie podľa: Ambassador William J. Burns.

MZV: Rozšírenie NATO “potenciálna vojenská hrozba pre Rusko”
——————————————— ————–
2. (U) Počas výročného hodnotenia zahraničnej politiky Ruska
22. – 23. januára (ref. B) minister zahraničných vecí Lavrov zdôraznil, že Rusko sa musí pozerať na pokračujúce rozširovanie NATO smerom na východ, najmä na Ukrajinu a do Gruzínska, ako na potenciálnu vojenskú hrozbu. Hoci Rusko môže veriť vyhláseniam Západu, že NATO nie je namierené proti Rusku, tak keď sa človek pozrie na nedávne vojenské aktivity v krajinách NATO (zriadenie predsunutých operačných miest USA, atď.) musia sa vyhodnotiť nie podľa deklarovaných zámerov, ale podľa potenciálu. Lavrov zdôraznil, že zachovanie “sféry vplyvu” Ruska v susedstve bolo anachronické a uznal, že USA a Európa majú v regióne “legitímne záujmy”. Tvrdil však, že hoci krajiny môžu slobodne prijímať vlastné rozhodnutia o svojej bezpečnosti a o tom, do ktorých politicko-vojenských štruktúr sa chcú zapojiť, musia to robiť s ohľadom na svojich susedov.

3. (U) Lavrov zdôraznil, že Rusko je presvedčené, že rozšírenie nebolo založené na bezpečnostných dôvodoch, ale bolo dedičstvom studenej vojny. Spochybnil argumenty, že NATO bolo vhodným mechanizmom pomoci pri posilňovaní demokratických vlád. Povedal, že Rusko chápe, že NATO hľadá nové poslanie, ale v tejto súvislosti sa čoraz viac prejavuje tendencia nových členov robiť a hovoriť to, čo chcú len preto, že sú pod záštitou NATO (napr. pokusy niektorých nových členských štátov “prepisovať históriu a oslavovať fašistov”).

4. (U) Počas tlačového brífingu 22. januára v reakcii na otázku týkajúcu sa žiadosti Ukrajiny o akčný plán členstva (MAP) ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že “radikálne nové rozšírenie NATO môže priniesť vážnu politicko-vojenskú zmenu, ktorá nevyhnutne ovplyvní bezpečnostné záujmy Ruska.” Hovorca ďalej zdôraznil, že Rusko s Ukrajinou spájajú bilaterálne záväzky stanovené v Zmluve o priateľstve, spolupráci a partnerstve z roku 1997, v ktorej sa obe strany zaviazali “zdržať sa účasti alebo podpory akýchkoľvek akcií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť druhej strany.” Hovorca poznamenal, že “pravdepodobná integrácia Ukrajiny do NATO by vážne skomplikovala mnohostrannú rusko-ukrajinskú spoluprácu a Rusko by “muselo prijať primerané opatrenia”. Hovorca dodal, že “človek má dojem, že súčasné ukrajinské vedenie považuje zbližovanie s NATO do veľkej miery ako alternatívu k dobrým susedským vzťahom s Ruskou federáciou”.

Ruský odpor je neuralgický a konkrétny

5. (C) Ašpirácie Ukrajiny a Gruzínska na členstvo v NATO sa nielenže dotýkajú citlivého miesta Ruska, ale vyvolávajú aj vážne obavy o dôsledky pre stabilitu v regióne. Rusko nielenže vníma obkľúčenie a snahy o oslabenie ruského vplyvu v regióne, ale obáva sa aj nepredvídateľných a nekontrolovateľných dôsledkov, ktoré by vážne zasiahli ruské bezpečnostné záujmy. Podľa expertov sa Rusko obáva najmä toho, že silné rozpory na Ukrajine v otázke členstva v NATO, kde je veľká časť etnicky ruskej komunity proti členstvu, by mohli viesť k veľkému rozkolu, ktorý by zahŕňal násilie alebo v najhoršom prípade občiansku vojnu. V takom prípade by sa Rusko muselo rozhodnúť, či zasiahne, a to je rozhodnutie, ktorému nechce čeliť.

12. (C) Odpor Ruska voči členstvu Ukrajiny a Gruzínska v NATO je emocionálny a založený na vnímaných strategických obavách z vplyvu na ruské záujmy v regióne. Je tiež politicky populárne vykresľovať USA a NATO ako protivníkov Ruska a využívať dosah NATO na Ukrajinu a Gruzínsko ako prostriedok na získanie podpory ruských nacionalistov. Zatiaľ čo ruský odpor voči prvému kolu rozširovania NATO v polovici 90. rokov bol silný, Rusko sa teraz cíti schopné reagovať oveľa razantnejšie na to, čo vníma ako konanie v rozpore so svojimi národnými záujmami. BURNS

Aj tento text môžete čítať vďaka odvahe Juliana Assangea, ktorý tieto depeše publikoval na WikiLeaks. Assange je za to, že povedal pravdu o zločinoch, korupcii, pokrytectve a porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou vo väzení v Británii. Hrozí mu vydanie do USA kde môže byť mučený a odsúdený na trest smrti. Podpíšte petíciu za jeho prepustenie: https://www.ludskeprava.sk/freeassange