Trnka a Kočner

Slovenský prokurátor pod tlakom

Utajené: Keith Eddinsom, z dôvodov 1.4 b a d

1. (C) Zhrnutie: Na stretnutí z 8.decembra s chargé d’affaires, slovenský generálny prokurátor Dobroslav Trnka opísal „neistý stav súdnictva“ ako dôvod k obavám. Medzi iným poukázal na snahy Ministra spravodlivosti Štefana Harabina zrušiť Špeciálny súd a oslabiť Trestný zákon. Bez toho, aby Harabina spomenul menom, Trnka sa sťažoval na politikov, ktorí zohrávajú neveľmi nápomocnú a destabilizujúcu rolu v oblasti výkonu práva a súdnom sektore. Trnka popísal jeho úrad ako zavalený a poddimenzovaný na to, aby dokázal bojovať proti rastúcemu organizovanému zločinu na Slovensku

2. (C) Trnka ľutoval, že jeho návrh v parlamente na rozšírenie mandátu Špeciálneho súdu (o čo sa pokúšal aj Špeciálny súd) na to, aby zahŕňal aj boj proti organizovanému zločinu, bol odmietnutý a uznal, že budúcnosť tohto súdu leží na nadchádzajúcom rozhodnutí Ústavného súdu. Trnka požiadal o väčšiu spoluprácu s USA, špeciálne v oblasti školení pre mladých prokurátorov a v obalsti technického zabezpečenia. Čo sa týka prípadu Hedvigy Malinovej (reftel a), Trnka povedal, že „vyšetrovanie“ ešte nebolo ukončené, ale citoval Malinovej neochotu podstúpiť test na detektore lži na Slovensku ako záverečný faktor. Koniec zhrnutia.

Tieňová politika (a Harabin)
———————————————-
3. (C) Trnka tvrdil, že „politika“ zabraňuje správnemu fungovaniu výkonu práva a súdnictva na Slovensku. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii musí byť systematický a konzistentný, ale to na Slovensku nie je možné, lebo Minister spravodlivosti Štefan Harabin (ref b) sa snaží zmeniť všetko, čo jeho predchodca zaviedol, napríklad Špeciálny súd proti korupcii a posilnenie Trestného zákona. Táto situácia vytvára neistotu pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré už teraz majú malé kapacity na to, aby bojovali proti vzmáhajúcej sa hrozbe organizovaného zločinu , hlavne čo sa týka balkánskych gangov, drog a obchodovania s ľuďmi. (Trnka tvrdil, že rusky hovoriaca mafia nie je nijak špeciálne na Slovensku aktívna). Trnka tvrdil, že organizovaný zločin a nie korupcia je najväčším problémom na Slovensku, pretože kým malá korupcia môže byť síce všadeprítomná, organizovaný zločin vedie k „štátnej korupcii“, ktorá sa meria „v miliónoch, nie tisícoch“.

4. (C) Generálny prokurátor kritizoval Harabina za to, že sa snažil zmeniť súčasný Trestný zákon pod zámienkou, že ten obsahuje „nedemokratické“ prvky, aby oslabil viaceré nástroje prokurátorov, vrátane tajných operácií, „korunných“ svedkov a odposluchov. Harabin sa tiež snaží znížiť tresty odňatia slobody pre opakovaných, sériových páchateľov a obmedziť trvanie vyšetrovaní v určitých prípadoch na šesť mesiacov. Trnka poznamenal, že jeho šiesti prokurátori sú schopní, ale ohromení pracovnou záťažou.

5. (C) Vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament zamietol jeho návrh na zväčšenia mandátu Špeciálneho súdu zaoberať sa organizovaným zločinom. (Poznámka: Špeciálny súd sa zaoberá údajmi o organizovanej trestnej činnosti v prípade niektorých trestných činov, ale nie s organizovaným zločinom, per se). Trnka vo svojom hodnotení Ústavného súdu strašil, že jeho rozhodnutie nemusí byť priaznivé vzhľadom na to, že len traja sudcovia Ústavného súdu majú skúsenosti s trestným právom a niektorí sudcovia nemajú žiadne súdne ani prokurátorské skúsenosti. Trnka vravel, že niekoľko prokurátorov a predseda Špeciálneho súdu sa práve vrátili z IV programu v USA, a preto požiadal o ďalšie vzdelávanie/výmeny slovenských prokurátorov. Uviedol tiež potrebu posilniť technické možnosti.

Hedviga Malinová
———————–

6. (C) V reakcii na žiadosť Chargého o aktualizáciu prípadu Hedvigy Malinovej Trnka povedal, že je to nešťastné, napríklad že “banálny” prípad bol spolitizovaný. Táto politizácia vyvolala pochybnosti o pôvodnom vyšetrovaní, a preto Trnka pridelil úplne nový tím na preskúmanie prípadu. Vyšetrovanie, ktoré sa najviac sústreďovalo na konanie a vyhlásenia Malinovej, je podľa Trnku ukončené. Povedal, že čaká len na správu z lekárskej fakulty. (Komentár: Trnka ďalej nešpecifikoval, ale vyvodzujeme, že výbor lekárov bol požiadaný, aby prehodnotil početné zdravotné záznamy týkajúce sa zranení Malinovej.)

7. (C) Trnka naraz chválil a kritizoval Malinovej advokáta Romana Kvasnicu a tvrdil, že hoci je vynikajúcim advokátom, využil médiá ako nástroj na svoju obranu. Trnka – vo výčte udalostí, ktorý sa výrazne líši od Kvasnicovho – tvrdí, že to bola Kvasnica, ktorý prostredníctvom tlače podal žiadosť, aby Malinová a dvaja podozriví útočníci vykonali test na detektore lži. Malinová “žiadosť” o vykonanie testu v zahraničí však bola pre vládu neprijateľná. Trnka povedal, že to musí urobiť na Slovensku, hoci by umožnil prítomnosť zahraničných expertov. (Aktualizácia: Dňa 11. decembra sa veľvyslanectvo dozvedelo, že Generálna prokuratúra zaslala Malinovej list 10. decembra, v ktorom informovala, že americký “expert” súhlasil, že príde na Slovensko, aby na nej vykonal test na detektore lži.)

8. (C) Trnka tiež uviedol, že výsledky testu detektora lži, ktoré uskutočnili dvaja podozriví, naznačujú, že s incidentom nemali nič spoločné. Trnka dospel k záveru, že by preto nezačal trestné stíhanie proti nim dvom. Ak by sa Malinová podrobila skúške na Slovensku a ktorá by ukázala, že hovorí pravdu, z obvinení by upustil, aj keď podľa Trnku pretrvávajú nezrovnalosti v aspektoch jej výpovede a fyzických dôkazov, ktoré to spochybňujú.

Roháč – prípadová štúdia?
———————————

9. (C) Chargé sa tiež pýtal na nedávne zatknutie hľadanej postavy z podsvetia Jozefa Roháča v Prahe. Predpokladá sa, že Slovák Roháč spáchal na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku rôzne závažné trestné činy vrátane vraždy. České súdy sa dohodli, že vydajú Roháča do Maďarska, a Chargé sa opýtal, či by sa slovenskí vyšetrovatelia zúčastnili na vyšetrovaní, keďže Roháč je podozrivý z vraždy Roberta Remiáša z roku 1996, človeka zachyteného v únose syna vtedajšieho prezidenta SR Kováča v roku 1995. Aj keď sa Trnka nezmieňoval o prípade Remiáša, charakterizoval Roháča ako najhoršieho (najnebezpečnejšieho, najefektívnejšieho) slovenského mafióza a povedal nám, že slovenskí vyšetrovatelia už boli zapojení do vyšetrovania.

10. (C) Hoci vyšetrovanie Remiášovho prípadu pokračovalo (s prestávkami) od roku 1990, túto jeseň sa zastavilo. Tlačová hovorkyňa Krajského prokurátora v Bratislave informovala tlač 30. septembra, že, jednoducho povedané, „všetky známe dôkazy v prípade Remiáša boli vyčerpané a nemôžeme povedať, že by to spáchal konkrétny človek. Ak budú nové skutočnosti, ktoré môžu umožniť pokračovanie vyšetrovania, vyšetrovanie bude obnovené“.

11. (C) Komentár a záver. Trnka sa jednoznačne snažil sprostredkovať obraz oddaného štátneho zamestnanca, ktorý robí to najlepšie, čo vie v ťažkej práci, a to napriek zasahovaniu a nekompetentným politikom. Sme presvedčení, že v tom je istý kus pravdy. Ale Trnkov pokus obmedziť nezávislosť špeciálneho prokurátora (septel); jeho nevysvetliteľné výroky týkajúce sa zákonnosti toho, čo sa javí ako zjavne nezákonná a skorumpovaná dohoda o výstavbe skládky uprostred mesta (septel), a jeho spojenie s pochybným podnikateľom Mariánom Kočnerom, ktorý má väzby na prípad Malinovej aj na škandál okolo skládky – nastoľujú otázky o jeho nezávislosti a úsudku. Jednou z najväčších verejných dilem Trnku je prípad Malinovej. Keďže premiér Fico a minister vnútra Kaliňák verejne obvinili Malinovú z toho, že tento útok si vymyslela, bol by pod veľkým tlakom, ak by predsedal akémukoľvek uzneseniu, ktoré by bolo v priamom rozpore s týmito vyhláseniami.

12. (C) Odhliadnuc od Trnku, veľvyslanectvo v Bratislave verí, že je nesmierne dôležité podporovať tam, kde je to možné, poctivých prokurátorov a sudcov a oslovíme washingtonské agentúry so špecifickými požiadavkami týkajúcimi sa odbornej prípravy. Jedna myšlienka, ktorá prichádza na myseľ, je etická príprava sudcov alebo seminár, ktorý právnici ministerstva spravodlivosti nedávno uskutočnili v Rige o dôležitosti vyjednávania o žalobách. Aj keď podpora USAID a OPDAT pre programy právneho štátu sa od vstupu Slovenska do EÚ vyparila, inštitúcie EÚ nenaplnili to, čo sa javí ako rastúca potreba, t. j. zachovanie a posilnenie sektorov súdnictva a presadzovania práva na Slovensku. Medzičasom by mohlo byť prínosom obnovené poskytovanie expertízy v USA a väčšia spolupráca.
Eddins

Aj tento text môžete čítať vďaka odvahe Juliana Assangea, ktorý tieto depeše publikoval na WikiLeaks. Assange je za to, že povedal pravdu o zločinoch, korupcii, pokrytectve a porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou vo väzení v Británii. Hrozí mu vydanie do USA kde môže byť mučený a odsúdený na trest smrti. Podpíšte petíciu za jeho prepustenie: https://www.ludskeprava.sk/freeassange