Podporovatelia

Za podporu ďakujeme a najmä všetkým našim dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za čas a prácu, ktorú venovali prekladom textov.