Vojenské výdavky Slovenska v Iraku

1. Doleuvedené sú sumy aktuálnych výdavkov na účasť Slovenska na vojenské operácie v Iraku poskytnuté Ministerstvom obrany. Všetky sumy zahŕňajú platy. (Poznámka: 1USD= 33.9 SKK k 4. máju 2004)

-Ročné očakávané výdavky na inžiniersku (technickú) jednotku SKK 363,959,000 (10,736,254 USD)
-Ročné očakávané výdavky na bezpečnostnú jednotku SKK 64.5 MILLION (1,902,655 USD)
-Celkové výdavky od januára do marca 2004 SKK 70,835,000 (2,089,528 USD)

2. Taktiež sme požiadali o informáciu ohľadom vojenských výdavkov Slovenska za rok 2003, ktoré poskytneme keď budú dostupné.

WEISER