Možný predaj slovenských zbraní Líbyi, Kamerunu, Jemenu, Afganistanu či Azerbajdžanu

04BRATISLAVA525
28. 5. 2004, 06:56
DÔVERNÉ
Veľvyslanectvo Bratislava

Tento záznam je čiastočný výber z pôvodnej depeše. Plný text pôvodnej depeše nie je dostupný.

PREDMET: MOŽNÝ PREDAJ SLOVENSKÝYCH ZBRANÍ LÍBYI, KAMERUNU, JEMENU, AFGANISTANU ČI AZERBAJDŽANU

UTAJIL: DCM SCOTT N. THAYER z dôvodu 1.4 (B).

1. (C) Zhrnutie a žiadosť o inštrukciu: Peter Peniaška, riaditeľ slovenskej zbrojárskej firmy PETINA INTERNATIONAL1 sa zaujíma o názor vlády USA na prípadný predaj slovenskej vojenskej výzbroje Líbyi a iným štátom. Spoločnosť PETINA pôsobí ako sprostredkovateľ pre slovenskú vládu pri predaji skladového alebo nadbytočného vojenského materiálu. Jej návrhy nie sú oficiálnou iniciatívou slovenskej vlády. Peniaška prisľúbil predaj náhradných dielov do tankov T-72 Líbyi. Odbor verejnej bezpečnosti žiada o inštrukciu, či vláda USA považuje takýto vývoz smrtiacich zbraní za spadajúci pod Referenčný telegram A. Rovnako žiadame o informácie o akýchkoľvek námietkach, ktoré by vláda USA mohla mať k ďalším prípadný predajom, pre prípad zapojenia slovenskej vlády, ak bude spoločnosť PETINA podnikať v tomto smere ďalšie kroky. Koniec zhrnutia.

2. (C) 24. mája 2004 Peter Peniaška, riaditeľ slovenskej zbrojárskej firmy PETINA INTERNATIONAL, požiadal o stretnutie s predstaviteľom veľvyslanectva, aby nadviazal na skoršie rozhovory ohľadom prípadného predaja slovenských zbraní (Referenčný telegram B). Peniaška, ktorý dostane províziu za akékoľvek budúce predaje, sa naďalej správa tajnostkársky a nie je ochotný prezradiť žiadne podrobnosti. Keď sa ho predstaviteľ veľvyslanectva priamo opýtal, aké sú jeho ciele, odpovedal, že sa rozhodol hovoriť so zástupcom vlády USA o nižšie uvedených skutočnostiach po porade s ministrom financií Ivanom Miklošom. V pôvodnom skoršom rozhovore Peniaška odmietol uviesť štáty, ktoré by mohli nakúpiť útočné pušky. Pri druhom rozhovore pôvodne prezradil iba že kupujúci štát sa nachádza v Afrike. Predstaviteľ veľvyslanectva na neho zatlačil, po čom konečne prezradil, že kupujúcim by bol Kamerun. (Komentár: Peniaška sa zjavne pokúša vopred získať prehľad o tom, ako vláda USA zareaguje, pokiaľ sa slovenská vláda rozhodne zrealizovať nižšie opísané predaje zbraní. Koniec komentára).

3. (C) Podľa Peniašku by slovenská vláda mohla predať 30 000 kusov útočných pušiek – samopalov vzor 58, ako aj 40 miliónov kusov nábojov, Afganistanu alebo Kamerunu. V prípade predaja Kamerunu by boli určené na použitie políciou alebo ozbrojenými silami.

4. (C) Peniaška opísal aj druhý potenciálny predaj zbraní, približne 150 tankov T-72 a munície. Potenciálnymi zákazníkmi na tieto tanky sú Ministerstvo obrany (MO) Jemenu alebo MO Azerbajdžanu. Obe tieto krajiny prejavili záujem o kúpu slovenských tankov, aj keď jemenské MO ešte nepredložilo certifikát konečného užívateľa. Tanky sú staré približne 12 rokov a sú vo výborom stave, keďže sa veľmi nepoužívali. Približne 50 tankov má pôvodné (ruské) zameriavače, zvyšok je vybavený laserovými/optickými zameriavačmi.

5. (C) Tretí možný predaj vojenskej výzbroje je do Líbye. Peniaška uviedol, že Líbya má dlh vo výške približne 850 miliónov dolárov voči Českej republike a Slovensku, z toho približne 200 miliónov dolárov pripadá na Slovensko. Peniaška ďalej uviedol, že sa nedávno stretol s líbyjským veľvyslancom na Slovensku a s líbyjským vojenským pridelencom, aby prediskutovali spôsoby, akými by Líbya mohla postupne začať splácať svoj dlh. Líbyjskí predstavitelia uviedli, že potrebujú náhradné diely do ich starnúcich tankov T-72, a hovorili o prípadnom konkrétnom predaji náhradných dielov do tankov za 12 miliónov dolárov. Pokiaľ sa obchod uskutoční, Slováci pri ňom plánujú spolupracovať s bližšie neurčenou českou zbrojárskou firmou. Peniaška predstavil podrobnosti o tomto rozhovore ministrovi Miklošovi, ktorý uviedol, že takýto predaj podporí, pokiaľ proti nemu nebude namietať vláda USA. Peniaška dodal, že dostal pozvanie do Tripolisu, aby tam prebral podrobnosti o obchode, a pôvodne pozvanie prijal, ale na radu Mikloša cestu zrušil, pokiaľ nedostane odozvu od vlády USA ohľadom možnosti uskutočniť zmienený obchod. Peniaška tvrdil, že ak pôjde do Líbye, plánuje prebrať širšie obchodné príležitosti medzi obomi krajinami, nie iba obchody s vojenskými zbraňami. Napríklad Líbya plánuje vybudovať elektráreň a Slováci plánujú navrhnúť dodávku materiálu, ktorá by tomuto projektu pomohla.

6. (C) Komentár a žiadosť o inštrukciu: samotná slovenská vláda zatiaľ nezapojila USA do žiadnych obchodov zo zbraňami, Peniaškova žiadosť o schválenie vládou USA je teda mierne predčasná. Napriek tomu, nakoľko očakávame, že slovenská vláda sa môže rozhodnúť zrealizovať jeden alebo viaceré scenáre, ktoré predstavil Peniaška, žiadame o inštrukciu ohľadom reakcie vlády USA na tieto potenciálne obchody.

Weiser