Slovensko súhlasí s prijatím troch osôb zadržiavaných vo väznici Guantánamo

09BRATISLAVA470
PREDMET: SLOVENSKÁ REPUBLIKA SÚHLASÍ S PRIJATÍM TROCH OSOB ZADRŽIAVANÝCH VO VÄZNICI GUANTANÁMO

KLASIFIKOVAL: Simon R. Hankinson, Consul.
NA ZÁKLADE: 1.4 (b), (d)

1. (C) Súhrn: Na stretnutí so špeciálnym vyslancom pre zatvorenie Guantanáma Danom Friedom, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. novembra, slovenský premiér Róbert Fico súhlasil s prijatím troch osôb zadržiavaných vo väznici Guantánamo na územie Slovenskej republiky. Po prediskutovaní organizácie presunu ako aj ďalších otázok s Ministrom zahraničných vecí Lajčákom a Ministrom vnútra Kaliňákom bolo možné usúdiť, že vlastný presun spomínaných osôb na územie Slovenskej republiky by mohol nastať do 20. januára 2010. Koniec zhrnutia.

2. (C) Špeciálny vyslanec Fried prišiel do Bratislavy 4. novembra na pozvanie slovenskej strany, aby prediskutoval možnosť prijatia guantanámských väzňov Slovenskou republikou. Fried a ďalšie poverené osoby sa stretli s predsedom vlády Ficom, Ministrom zahraničných vecí Lajčákom a Ministrom vnútra Kaliňákom v kancelárii predsedu vlády. Fico jasne potvrdil, že súhlasí, aby Slovenská republika prijala troch väzňov a zároveň dodal, že prijatie len jedného by v danej situácii bolo len „symbolické“, kým prijatie troch vyjadruje „skutočný“ súhlas. Zároveň sa vyjadril, že rozhodnutie považuje za politicky korektné vzhľadom na predchádzajúcu kritiku Guantánama Slovenskou republikou a pomoc prezidentovi Obamovi s uzatvorením väznice preto vníma ako slovenskú morálnu povinnosť.

3. (C) Fried ďalej vysvetlil, že pokiaľ ide o výdavky potrebné na premiestnenie bývalých väzňov, americká vláda by bola schopná poskytnúť určitú formu asistencie. Na to Fico reagoval spôsobom, že v danom momente by prijatie peňažnej pomoci nevyslalo dobrý signál domácej politickej scéne, ale zároveň si rezervoval právo svoj názor v budúcnosti zmeniť. Fico rovnako žiadal, aby sa Spojené štáty zdržali akýchkoľvek verejných oznámení alebo informovania tlače až do neskoršej fázy procesu, s čím Fried súhlasil. Fico a Fried sa rovnako dohodli, že predtým, než vec verene oznámia, Spojené štáty kontaktujú lídra slovenskej opozície, Dzurindu, aby zabránili akémukoľvek použitiu danej veci v slovenskej volebnej kampani 2010. Po vzájomnej dohode Fico prenechal stretnutie svojmu Ministrovi zahraničných vecí a Ministrovi vnútra, aby dopracovali detaily.

4. (C) Počas nasledujúcej diskusie, ku ktorej sa pripojil aj americký konzul a zástupca Osobitného poverenca pre zatvorenie Guantánama Michael Williams, nebol zo slovenskej strany prítomný nikto iný okrem dvoch ministrov. Lajčák sa v danej veci vyjadril, že rozhodnutie je ešte stále prísne dôverné a nikto so štátnych úradníkov alebo ďalšieho odborného personálu s ním ešte nebol oboznámený (napriek tomu Kaliňák potvrdil, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby Magala je informovaný a s plánom súhlasí).

5. (C) Slovenská strana si bola vedomá, že medzi väzňami boli aj príslušníci bývalého Sovietskeho zväzu a domnievala sa, že tieto osoby by boli ľahšie integrovateľné na území Slovenskej republiky, Fried však vysvetlil, že zostávajúci väzni čakajúci na premiestnenie sú buď Ujgurovia, Severoafričania alebo sýrski Arabi. Minister zahraničných vecí preferoval nebrať Ujgurov, aby tým predišiel prípadným problémom s Čínou; zaujímavé však je, že sám sa vzápätí Frieda spýtal, aké následky by podľa neho podobné rozhodnutie mohlo vyvolať, vysvetľujúc, že jeho obavy nepramenia so žiadnych konkrétnych očakávaných protiopatrení. Kaliňák naopak preferoval Ujgurov vzhľadom na menšie bezpečnostné riziko. Fried nato objasnil možné výhody spojené s prijatím Ujgurov (napr. menšie bezpečnostné riziko). V konečnom dôsledku však Lajčák žiadal, aby spisy zaslané Slovenskej republike neobsahovali Ujgurov. Obaja ministri sa zhodli na tom, že bude jednoduchšie pracovať s tromi rôznymi národnosťami/etnikami než tromi osobami pochádzajúcimi z rovnakej krajiny. (Poznámka: moslimská populácia na Slovensku je nepatrná, tvorená najmä študentmi, v počte niekoľkých stoviek).

6. (C) Fried vo všeobecnosti načrtol celý proces nasledovne: v priebehu dvoch týždňov Spojené štáty zašlú Slovenskej strane spisy s vybranými väzňami na posúdenie; slovenská strana si prejde uvedené zložky a následne, ak bude chcieť, môže navštíviť Guantánamo a uskutočniť rozhovory s kandidátmi; vyberie si svojich troch; americká vláda upovedomí Kongres Spojených štátov; dohodnú a vymenia sa diplomatické nóty ohľadom podmienok premiestnenia a následne budú väzni dopravení na územie Slovenskej republiky s použitím amerického vojnového letectva. Fried dodal, že doplňujúce otázky vyplývajúce z posúdenia spisov a/alebo rozhovorov môžu byť riešené prostredníctvom existujúcich kontaktných kanálov. Ani jeden z ministrov nemal žiadne námietky. Kaliňák sa vyjadril, že by s vecou rád oboznámil riaditeľa Migračného úradu, expertov zo Slovenskej informačnej služby (SIS) a bezpečnostnú službu, ktorí by radi navštívili Guantánamo (tak ako v nedávnom prípade premiestnenia 10 kubánskych utečencov v  2008). Bolo dohodnuté, že americká vláda zašle slovenskej strane spisy 10 potencionálnych kandidátov, s výnimkou Ujgurov, hneď ako to bude možné prostredníctvom Ambasády. Poznámka: zložky boli poskytnuté a zaslané MZV a MOI 6. novembra. Fried rovnako dodal, že Spojené štáty neskôr poskytnú slovenskej strane aj verzie zložiek väzňov sprístupniteľné v rámci Schengenského priestoru, za účelom vyhovenia opatreniam upravujúcim danú problematiku.

7. (C) Na Friedovu ponuku pomoci s médiami Lajčák reagoval tak, že táto môže byť potrebná, ale nie v danom štádiu. Zároveň priznal, že všetko, čo by Ficova garnitúra urobila od daného momentu do národných parlamentných volieb bude vnímané ako „politické“ a preto sa rozhodnú neskôr ako oznámia a vysvetlia rozhodnutie o prijatí daných väzňov. Zároveň požiadal Frieda, aby v tejto fáze nekontaktoval opozičných politikov ani nikoho zo Slovenska. Kaliňák dodal, že slovenská vláda nezaznamenala prakticky žiadnu negatívnu odozvu na kubánske premiestnenie alebo dočasné prijatie stovky Palestínčanov (v danom momente boli na ceste z Iraku do Spojených štátov ako utečenci). Rovnako neočakával, že situácia by mohla vyvolať domáci politický problém, ak sa v nej bude postupovať správne.

8. (C) Kaliňák bol toho názoru, že slovenská strana by mohla svoju časť dohody (posúdenie spisov, návštevu Guantánama, výber väzňov, podmienky organizácie presunu) ukončiť tak, aby väzni mohli byť prijatí koncom Decembra. Obaja, Kaliňák aj Lajčák, rovnako ako aj Fico, na začiatku stretnutia pochopili, aké je pre americkú stranu dôležité, aby sa presun uskutočnil do 20. januára.

9. (C) Komentár Ambasády: Fico sa zdôveril Friedovi, že bol principiálne motivovaný rozhodnúť o prijatí väzňov z dôvodu predchádzajúcej tvrdej kritiky podmienok v zariadeniach na výkon väzby počas Obamovej vlády, preto cítil povinnosť pomôcť prezidentovi Obamovi zariadenie zatvoriť. Možno. Slovenská strana však zároveň priznala, že tým zbiera „body“, ktoré by mohla chcieť v budúcnosti využiť. Rovnako by tým rada zatienila Maďarskú republiku, ktorá verejne ponúkla prijať jedného väzňa (a s ktorou, ako Lajčák poznamenal, potrebujú pomoc vzhľadom na snahu Maďarska kontaktovať americký Kongres vo veci prijatia uznesenia proti slovenskej jazykovej legislatíve). Ale bez ohľadu na dôvody, prijatie troch väzňov pomôže Spojeným štátom k dosiahnutiu ich cieľa skorého uzatvorenia Guantanáma.

Aj tento text môžete čítať vďaka odvahe Bradley Manninga, ktorý tieto depeše odovzdal Julianovi Assangeovi z Wikileaks. Viac info tu. Manning je za to, že povedal pravdu o zločinoch, korupcii, pokrytectve a porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou už tri roky vo väzení. Stále čaká na súd, hrozí mu doživotie. Podpíšte petíciu za jeho prepustenie: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=701222