Dzurinda má dobrý pocit z USA

PREDMET: Dzurinda: Dobrý pocit z USA

Utajil: Veľvyslanec Ronald Weiser z dôvodu 1.4 (B).

1. (SBU) Premiér Mikuláš Dzurinda prišiel na ambasádu večer 10. júna, aby podpísal kondolenčnú listinu pre Ronalda Reagana. Dzurinda a Veľvyslanec využili túto príležitosť na vyzdvihnutie silných väzieb a sympatií medzi Slovenskom a Spojenými Štátmi. Dzurinda povedal veľvyslancovi a potom tlači, že Reagan bol jedným z najdôležitejších osôb, ktoré sa zaslúžili o pád komunizmu a opätovné zjednotenie Európy. Do kondolenčnej knihy napísal: “trúchlime nas stratou veľkého štátnika, ktorý nám pomohol vyhrať našu slobodu. Boh ho požehnaj! S najhlbšou sústrasťou, Mikuláš Dzurinda.”

2.(SBU) Veľvyslanec dal Dzurindovy fotky zo vstupného ceremoniálu do NATO. Vyjadril zvlášť hrdosť nad tým, že prezidenta USA Bush a slovenský premiér Dzurinda boli spolu v strede skupiny.

3. (C) Veľvyslanec zopakoval sústrasť USA slovenským obetiam v Iraku z 8. júna. Dzurinda tiež vyjadril svoju ľútosť. Pozitívna vec ohľadom Iraku je, že Dzurinda bol veľmi potešený rezolúciou bezpečnostnej rady OSN. Povedal, že jednohlasné schválenie bolo zásluhou prezidenta Busha. Veľvyslanec poďakoval za slovenskú pomoc a podporu.

4. (C) Dzurinda komentoval “neštastné vyjadrenia” tlači od lídra Smer-u Roberta Fica, ktorý kritizoval pro-americkú zahraničnú politiku Slovenska (SEPTEL). Dzurinda povedal, že bolo absurdné pomenovať Slovensko ostrovom amerického vplyvu.

5. (C) Dzurinda bol viditeľne pohnutý pritom ako hovoril o prispení Ronalda Reagana k pádu komunizmu a vyžaroval z neho dobrý pocit zo Spojených Štátov. Potom ako Dzurinda vyzdvihol zásluhy Reagana o úspech strednej Európy, Veľvyslanec mu povedal, že on si tiež zaslúži veľký diel uznania za reformy, ktoré posunuli Slovensko dopredu. Na oplátku Dzurinda poďakoval Veľvyslancovi za jeho príspevok k úspechu Slovenska.

WEISER

NNNN