Budúcnosť geneticky modifikovaných organizmov na Slovensku / Americká ambasáda v Bratislave bude pokračovať vo svojich snahách presadiť záujmy Monsanto

CONFIDENTIAL 05BRATISLAVA412

Predmet: Budúcnosť geneticky modifikovaných organizmov na Slovensku

REF: BRATISLAVA 42

Klasifikované: POLITICKÝM PORADCOM DEBRA HEVIA z dôvodov 1.4 (b) a (d).

A1. (SBU) Zhrnutie. Econoff usporiadal sériu stretnutí na posúdenie prestíže geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Minister životného prostredia László Miklós, predtým priaznivec GMO, teraz podľahol presnejšie neurčeným politickým tlakom a pokúša sa zakázať používanie GMO na Slovensku. Široká paleta aktérov mohla motivovať jeho obrat, vrátane Greenpeace, náboženských podnetov z KDH a susedných krajín Rakúska a Maďarska. Verejná mienka o GMO dospela tiež ku kritickému obdobiu, takže postoje, ktoré sa vytvoria v niekoľkých nasledujúcich rokoch, môžu zapustiť silné korene. Koniec zhrnutia.

OBRAT MIKLÓSA

A2. (C) Igor Ferenčík, riaditeľ Oddelenia pre biologickú bezpečnosť na Ministerstve životného prostredia (MŽP), prezradil viac o Miklósovom obrate. Miklós je vedec s akademickým vzdelaním v enviromentalistike a v biológii. Rozumie teda technickým stránkam vedy, ktoré sú za GMO, a preto v minulosti inklinoval k prístupu pro-GMO. Svoj predchádzajúci postoj staval tiež na prieskume financovanom MŽP, ktorý naznačoval, že 58 % Slovákov podporuje GMO. Podľa vyjadrenia Ferenčíka Miklós má teraz opačný kurz a informoval, že MŽP nedovolí žiadne pestovanie GMO na Slovensku vrátane toho, ktoré už bolo schválené EÚ. Navyše Miklós už nechce viesť žiadne debaty alebo počúvať vedecké diskusie na túto tému. Ferenčík sa tiež zdôveril s tým, že Miklós vie, že žiadne oficiálne moratórium by nemalo právnu silu v EÚ. Povedal, že Miklós súhlasil de facto so zamietnutím spoločne s ministerstvami životného prostredia v Maďarsku a v Rakúsku. Slovenská agentúra pre životné prostredie, inštitúcia MŽP, sledovala túto líniu a podpísala s americkým producentom osív, s firmou Monsanto z USA, dohodu o tom, že nebude počas tohtoročného obdobia siatia predávať osivo GMO na Slovensku. Hoci Monsanto súhlasilo s takouto úpravou v roku 2005, ešte stále dúfa, že začne predávať semená GMO v roku 2006.

A3. (C) Dôvod obratu u Miklósa zostáva nejasný, ale javí sa ako politický. Podľa Ferenčíka skupiny aktivistov anti-GMO, ako napr. Greenpeace, majú pravidelné stretnutia s ministrom, avšak je dosť nepravdepodobné, že by samy osebe dostatočne vysvetľovali zmenu postoja ministra. Ferenčík však dodal, že Greenpeace má vplyv na parlamentný Výbor pre životné prostredie, ktorý zase ďalej lobuje proti GMO vo vláde. Keď sa Econoff stretol s Petrom Muranským, podpredsedom Výboru pre životné prostredie a členom KDH, Muranský fakticky opakoval argumenty typické pre Greenpeace a dokonca použil ich špeciálne (chybné) príklady o skríženom oplodňovaní a v dôsledku toho o rozklade poľnohospodárstva.

A4. (SBU) Ján Turňa, vedúci Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a zakladateľ novej mimovládnej organizácie pre podporu GMO – Moderné technológie a spoločnosť (MTS), potvrdil Ferenčíkove postrehy. Tvrdil však, že Greenpeace nemá vplyv na Miklósa. Turňa ďalej vyhlásil, že miestni predstavitelia Greenpeace sú poväčšine jeho bývalí študenti (a že on si myslí, že ich učil lepším akademickým zručnostiam). Turňa sa dodatočne vyjadril, že Miklós je pod tlakom, menovite od Rakúska a v menšej miere aj od Maďarska, aby sa utužila blokáda GMO v tomto priestore.

A5. (SBU) Turňa povedal, že Muránsky, ďalší jeho bývalý študent, je vplyvný a zavádzajúci. Turňa spolu s Ferenčíkom pozorovali, že Muránsky a KDH sú proti GMO v snahe prispôsobovať sa tomu, čo chybne pokladajú za negatívny postoj Vatikánu. Muránsky to potvrdil, keď povedal Econoffu, že Vatikán sa stavia proti všetkým snahám nebezpečne manipulovať v genetike, vrátane GMO. Econoff si overil na veľvyslanectve Vatikánu, že katolícka cirkev nie je proti GMO, ale naopak urobila rôzne kladné vyhlásenia ohľadom ich použitia. Keď Econoff ukázal publikované kópie takýchto vyhlásení Muránskemu, tento pripustil, že sú zaujímavé, ale zmietol ich zo stola s tým, že sú vytrhnuté z kontextu. (Poznámka: Ambasáda v Bratislave hľadá doplňujúce údaje v snahe zaistiť, aby KDH získalo presnú interpretáciu vatikánskych nariadení. Miklós, Maďarská strana a Muránskeho KDH sú blízki spojenci a názor KDH môže tiež ovplyvňovať Miklósa.)

ZÁPAS O  PRIAZEŇ VEREJNOSTI

A6. (SBU) Ferenčík nariekal, že boj ohľadom GMO je v skutočnosti problémom vzťahov s verejnosťou a že sa nedá získať dostatok spoľahlivých informácií. Greenpeace a iné mimovládne organizácie majú dostatok času ovplyvňovať ministerstvá, parlament a médiá, zatiaľ čo erudovaní poľnohospodári a vedci často nemajú také možnosti. Ferenčík hovoril o novinárke, ktorá navštívila farmu založenú na pestovaní GMO a dostala informáciu o jej produktoch z prvej ruky. Keď sa vrátila na Slovensko, publikovala článok, ktorý patril k hŕstke článkov naklonených GMO, ktoré boli vôbec napísané v tejto krajine. Ferenčík fakticky potvrdil, že väčšina toho, čo bolo zverejnené o GMO, obsahuje bombastický nadpis, 90 % nevedeckých, paniku vzbudzujúcich údajov a možno 10 % vecnej informácie. Turňa súhlasil a v ďalšom citoval debaty vo verejnej televízii, kde mu dali zlomok času na vystúpenie v porovnaní s časom poskytnutým opozícii.

A7. (SBU) V minulosti Turňa a jeho kolegovia napísali články a knihy vysvetľujúce mnohé výhody GMO, avšak boli si vedomí toho, že ich snahy nie sú primerane prístupné laickej komunite. Z tohto dôvodu založili MTS na zdieľanie a šírenie medzinárodných znalostí a skúseností. MTS už dostala dvojročný grant zo Štrukturálnych fondov EÚ a má trojdielny plán na vzdelávanie širokej verejnosti, učiteľov stredných a vysokých škôl a novinárov. MTS má tiež neveľké fondy na navrhnutie a publikovanie informácií, ktoré sú zrozumiteľné a prístupné laikom. Nateraz pracuje táto skupina v bratislavskom regióne, avšak plánuje rozšíriť sa aj mimo neho, akonáhle budú fondy dostupné.

NAPREDOVANIE

A8. (SBU) Napriek chýbajúcej podpore zo strany MŽP pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva v súčasnosti zákon, ktorý je súhlasný a schopný koexistencie so zákonom EÚ. Tento zákon upravuje podmienky pre pestovanie kultúr GMO v kombinácii s tradičnými semenami. Zatiaľ čo bude zákon technicky dovoľovať, aby GMO schválené EÚ boli pestované na Slovensku, zostáva nejasným, či sa Miklós pokúsi vyhlásiť nelegálne moratórium alebo sa posnaží nájsť inú taktiku na zbrzdenie zavedenia GMO v budúcnosti. Navyše súčasný koncept pripravovaného zákona, harmonizujúci s príslušným zákonom EÚ, nadobúda právoplatnosť až v júni 2006, čo znamená, že farmári (a Monsanto) tým pádom zmeškajú i osevnú sezónu 2006. Americká ambasáda v Bratislave bude pokračovať vo svojich snahách rozptýliť mýty okolo GMO a presadiť záujmy Monsanto.

HURLBERT

NNN

Aj tento text môžete čítať vďaka odvahe Bradley Manninga, ktorý tieto depeše odovzdal Julianovi Assangeovi z Wikileaks. Viac info tu. Manning je za to, že povedal pravdu o zločinoch, korupcii, pokrytectve a porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou už tri roky vo väzení. Stále čaká na súd, hrozí mu doživotie. Podpíšte petíciu za jeho prepustenie: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=701222